Antwerpen Phantoms Geleen Eaters Heerenveen Flyers Hijs Hokij Den Haag HYC Herentals Leuven Chiefs Luik Bulldogs Mechelen Golden Sharks Nijmegen Devils Tilburg Trappers Tilburg Trappers (Oberliga) Zoetermeer Panters

Colofon

IJshockey Nederland is hét platform voor Nederlandstalige ijshockeyfans. Doelstelling van de site is het toegankelijk maken van nieuws, informatie, scores en statistieken rond het Nederlandse ijshockey om zo de populariteit van de sport te verhogen. Dit gebeurt door een combinatie van journalistiek, marketingactiviteiten en events. Binnen IJshockey Nederland werken de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB), Bureau Touché en de Beheersstichting IJshockey.com-domein samen om de bovenstaande doelstelling te realiseren. IJshockey Nederland staat open voor samenwerking met derden.

IJshockey Nederland wordt gemaakt door

Remco Bambacht
Joep Meijsen
Niko Moreno Ruiz
Fintan Planting
Rob van Rijswijk

Ontwerp en development

Bart Rylant – De Bemanning

Contact

redactie@ijshockeynederland.nl

Alle teksten en foto’s op deze website zijn eigendom van IJshockey Nederland, tenzij expliciet anders aangegeven. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder.

Nieuws Game Center Spelers Teams Forum